ترتیل جزء یک قرآن کریم به تفکیک صفحات | فرهنگ
دسته بندی

Share

» :: ترتیل جزء یک قرآن کریم به تفکیک صفحات
فایل حاضر مجموعه است از 21 فایل صوتی با صدای استاد پرهیزگار که حاوی ترتیل جزء اول قرآن کریم به تفکیک صفحات آن می باشد یعنی هر صفحه قرآن در یک فایل صوتی مجزا قرائت شده است خرید و دانلود محصول

1396/02/21
قرآن به تفکیک صفحه , ترتیل پرهیزگار , ترتیل صفحه به صفحه , قرآن , پرهیزگار , قرآن صوتی
تعداد صفحات : 21 | تعداد فایل صوتی : 21 | قاری : استاد پرهیزگار |